Recensie boek: Bende Van Nijvel

Guy Bouten, de auteur van het boek "de Bende Van Nijvel" dat eind 2008 verscheen, was 25 jaar VRT-journalist alvorens te beginnen aan de ontmaskering van de Bende Van Nijvel (in Franstalig België: Les Tueurs du Brabant). Wie waren de leden, de opdrachtgevers en belangrijker nog wat was "het motief"?

Officieel worden 28 doden aan de Bende toegeschreven, maar volgens Bouten zijn dat er 55. Mensen die het leven lieten voor wie, voor wat, voor hoe? Kortom waarom lieten al die mensen het leven? Een echt antwoord lees je in het 550 pagina's tellende boek niet, maar je kunt wel zelf één en ander besluiten.

De bende kende 2 periodes. 1 begin de jaren 80 en 1 midden de jaren 80. Sommigen beweren dat de eerste bende niets te maken had met de tweede. Althans toch niet inzake motief. De wapens die eind 1986 in het kanaal van Ronquières gevonden werden, vormen het sleutelstuk om de 2 periodes aan elkaar te linken. De eerste periode heeft meer van doen met particuliere overvallen. De tweede periode is van een heel andere aard. Overvallen plegen op grootwarenhuizen met geringe buit, maar dan wel met een grote menselijk tol.

De Bende Van Nijvel wordt naar mijn mening in het boek niet ontmaskerd, althans toch niet inzake het motief. Er zijn wel diverse aanwijzingen wat het motief zou kunnen geweest zijn (cf. anti-communisme), maar echt te weten komen doen we niet. Wat de leden betreft en opdrachtgevers, daar komen we wel meer over te weten. Maar door de cellenstructuur is het moeilijk om de Bende precies in kaart te brengen. Ook daar dient de lezer zelf de nodige conclusies trekken.

Bijzonder merkwaardig dat de Bende al die jaren uit de klauwen van het gerecht is kunnen blijven. Nooit werd iemand veroordeeld voor het lidmaatschap aan de Bende Van Nijvel, laat staan als uitvoerder van de dodelijke raids. Komen we het fijne ooit te weten? We zijn ondertussen bijna 25 jaar na de laatste aanslag van de Bende op de Delhaize van Aalst waar 8 doden vielen. Mogelijks worden bepaalde personen ooit loslippig en kennen we alsnog het motief achter de bende. Ook voor de familieleden van de slachtoffers zou dit het leed enorm verzachten.

Ik ben ervan overtuigd dat gezien de moderne opsporingstechnieken en moderne communicatie (cf GSM) de Bende in de huidige tijd geen schijn van kans meer zou maken. Althans toch niet om zo lang een vrijgeleide te krijgen. Er zouden veel meer sporen meteen leiden naar daders of opdrachtgevers. Het waren in elk geval bewogen jaren 80. Het leed van de gebeurtenissen mag dan wel door de jaren heen wat slijten, maar vergeten zullen de familieleden van slachtoffers nooit.

Meer info: www.bendevannijvel.com

Koen Godderis

Woensdag 22 April 2009

 
2002 Koen Godderis